против умора

  • Beta-Alanine Powder

    Намалява симптомите на умора и увеличава издръжливостта
    • Потиска симптомите на отпадналост и умора
    • Спомага за по-добри спортни резултати
    • Поддържа силата и издържливостта