Pin It
09/08 2018

Лечебният процес става по-бърз ако налице ето тези две влияния

Осъзнатостта на човека и собствената му работа над самия себе си е от голямо значение за лечебния процесТова умение се активизира с възрастта, но и понятието възраст тук е условно. При някои вроденото заболяване изисква осъзнаване още от пелени, а други не са готови да осъзнаят себе си и на седемдесет. Трябва да се анализира това, което си получил от родителите си, от родината, от пътешествията. Да осъзнаеш плодовете на творчеството и да стигнеш да разбиране на собственото си предназначение. Да поемеш отговорност за собственото си здраве и да започнеш да действаш. Тогава нещата могат да се променят. Тук работи уникалната езотерическа схема „състояние на съзнанието – нова мисъл – нова дума или действие – ново отношение към собственото здраве – положителни резултати“.

Външната помощ и влиянието на околната среда и обкръжението също е важно за оздравяването и възстановяването. Външната помощ може да бъде подкрепата на роднини и лекари, с които съдбата ви е срещнала. Може да се наблюдава отрицателно или положително влияние на професията или климата. Живеем във физически свят, който е също така могъщ както и светът на тънките материи. Понякога е напълно очевидно, че трябва да се променят външните обстоятелства. Но невинаги хората могат да го направят.

Ако се разбере системата на тези две влияния, става много по-лесно да се управлява собственото здраве. Спомнете си мъдростта: „Господи, дай ми ум да осъзная това, което не мога да променя, да видя това, което мога, и здрав смисъл, за да отделя едното от другото“.

Добавете коментар