Pin It
09/08 2018

Как работят лечебните механизми на транса?

Напоследък забележимо нарасна интересът на специалистите към търсенето на физиологическите основи и механизми на транса


Учените успяха да установят кои области от мозъка са отговорни за подобен род преживявания.

Трансът (от transir -да се вцепеня) е функционално състояние на психиката, в което се променя степента на контрол на съзнанието над обработката на информацията. То се съпровожда с определени изменения на мозъчната активност.

Медицината признава транса за лечебно състояние на съзнанието, при което човек получава приблизително два пъти повече отдих, отколкото по време на сън. Трансцендентните преживявания са установени от учените при дълбоко вярващи хора при посещение в храма и четене на молитви. В транс може да се изпадне и преднамерено – например по време на медитация. Но колкото и да се опитват да установят у вярващи хора някаква „божествена точка”, отделен орган или област, отговорни за свързаните с вярата преживявания, учените не успяват.

Италиански невро-физиолози, начело с психолога Козимо, използват различен подход

Събират 88 доброволци, страдащи от рак на мозъка. Болните трябвало да попълнят специален въпросник преди и след операцията на тумора. Един от разделите тества именно „способността към трансценденция”. След това учените анализират получените резултати с оглед на разположението на тумора. Става ясно, че хората с новообразувание, което засяга висшите структури на мозъка, демонстрират по-голяма склонност към трансови, мистични преживявания от тези, чийто тумор е поразил например челния дял.

Нещо повече, след операцията при първата група пациенти тази склонност забележимо се засилва, докато при болните с проблеми в челната област не са зафиксирани никакви изменения. Не настъпват промени м у пациенти с опериран тумор на клетките на мозъчната обвивка (менингиома).

По-задълбоченият анализ показва, че особено силно нараства склонността към трансови преживявания при хора, у които по време на операцията се отстраняват определени фрагменти от кората на теменната част.

Учените правят извода, че у средностатистическия човек тези области са отговорни за потискането на подобни преживявания и съответно повреждането или отстраняването на дадените фрагменти снема тази блокировка. Интересното е, че същите области активно участват в осъзнаването от човека на усещането за местоположението на собственото му тяло. Тяхното увреждане може да предизвика нарушаване на това чувство и според италианските учени да предизвика преживяване на нещо трансцендентно.

Добавете коментар