Pin It
01/11 2018

Ето как събеседникът ви се издава, че не ви слуша!

Има много начини, с помощта на които може да разберете, че събеседникът ви не ви слуша. Езикът на тялото ще ви помогне в това


Събеседникът ви само се прави, че ви слуша? Ето как да разберете това!

Потъркване на клепача

Този жест изразява желанието на човека да се укрие от информацията, която получава от събеседника си. Появява се, когато слушателят подозира в лъжа този, който говори. Обикновено мъжете потриват клепача си с много енергично движение. Жените деликатно прокарват пръст под окото.

Почесваме и потриване на ухото

Говори за това, че човекът повече не иска да слуша събеседника си. Вероятно вече е получил цялата необходима информация и иска да се изкаже в отговор. Или пък получената информация му е крайно неприятна. На практика
може да се проявява в различни варианти:

– потриване на ушната мида;

– потриване на меката част на ухото;

– „сондиране“ в ухото с върха на пръста.

Почесване на врата

Скрито изразяване на несъгласие със събеседника. Най-ярко се проявява, когато истинските усещания противоречат на вербалния език. Например човекът казва: „Напълно съм съгласен с вас!“. Ако изказването се съпровожда с този жест, всъщност човекът не е съгласен със събеседника си.

Подпиране с длан на бузата и брадичката

Този жест означава скука, загуба на интерес към разговора или изказването. Ако вашият слушател използва този жест, трябва спешно да предприемете нещо, за да възвърнете интереса му към разговора, съветват специалистите. Сменете темата, завършете изказването, представете някакви нови аспекти.

Подпиране на бузата със свити в юмрук пръсти (показалецът е опрян в слепоочието)

Този жест показва опит да се прикрие скуката. Такъв жест обикновено практикуват младите мениджъри по време на неинтересни съвещания, опитвайки се да скрият от ръководството липсата си на интерес към темата. Или студенти, които от уважение към преподавателя дават вид, че слушат скучната лекция.

Добавете коментар