Pin It
09/08 2018

Човешката памет – загадка и чудо, неразбрано досега!

Нашата памет, подобно на живите същества, има свой характер. Когато трябва да запомни нещо важно, капризничи, отказва


А когато нашата памет трябва да изхвърли от съзнанието някоя незначителна дреболия, обратното – пази я като съкровище.

Съществуват зрителна, слухова, емоционална, двигателна памет. Като това далеч не е пълният списък. Благодарение на последната, дори и след като изминат тридесет години, помним как да караме велосипед или кънки. Но специално благодаря ни се иска да кажем на Твореца за обонятелната и вкусовата памет. Доловиш аромата на пържено кюфте – и устатата ти се изпълва със слюнка, а вкусът му е почти на езика ти.

Нашият мозък съхранява получената информация от няколко секунди до няколко години. За това отговарят още четири вида памет.

Мигновената (както личи от названието й) продължава 0,1 – 0,5 секунди. Тя ни позволява да задържим точния образ на току-що получената информация (все още сурова, наистина, необработена) – например показалия се на хоризонта автобус или прелетялата над нас птица.

Кратковременната памет продължава около 20 секунди. Оперативната – от няколко секунди до няколко дни. Дълговременната – от няколко минути до десетки години.

В зависимост от това дали процесът на запомняне протича съзнателно, паметта бива непроизволна – когато нямаме за цел да запомним нещо, и произволна – когато имаме такава цел, например спешно да научим няколко въпроса за изпита. Парадоксът е, че ако с искрен интерес се запознаваме с някакъв материал, без да се опитваме да го запомним, а просто да го разберем и осмислим, го запомняме много по-добре, отколкото ако сме си поставили за цел да го научим наизуст.

Добавете коментар