Според традиционната китайска медицина човекът е микрокосмос, свързан с природата, и не може да се разглежда отделно от нея

китайска медицина
Смяната на сезоните влияе на жизнените сили, на емоциите, на здравето. Ето защо човек трябва да живее според сезонните цикли на жизнената си енергия (чи).

Зиме тя намалява и трябва да се пести. Денят е къс, а нощта – дълга. През деня е по-активна ян енергията (свързана с действието, динамиката), а през нощта -ин (на спокойствието, релаксацията, пасивността). Студено ли е, човек трябва да си пести силите и да почива повече. Не бива и да се изпотява, защото с потта изхвърля ян енергия.

Напролет биоенергията се активира и хората стават по-динамични

Всичко се събужда за живот, защото ян енергията в природата се е събудила. Но човек се чувства изтощен и отпаднал, защото е изразходвал много от жизнената си енергия чи.

През всеки сезон са активни различни органи. През зимата са бъбреците, които съхраняват чи и топлината в тялото. И когато чи се изтощи, напролет се появява слабост в черния дроб и жлъчката, които са активни тогава. Това води до болести. Бъбреците разпределят и енергията от дишането и храненето към органите. Когато тя отслабне, страдат и те.

Ако през зимата се ядат мазни и топли храни, през пролетта тази горещина трябва да се изхвърли.

Затова се налага да се пости, за да се изчисти тялото. Добре е в менюто да има повече плодове и салати, които са студени и изчистват огъня, натрупан през зимата.