Американски учени установиха, че човек чува по-добре с дясното ухо и запомня с 40% по-добре онова, което е слушал с него


Защо трябва да се случва важното с дясното ухо? Защото човек чува по-добре с него. С това се обяснява инстинктивното желание да се обърнеш с дясното ухо към събеседника си.

Всяко ухо усвоява част от постъпващата информация. Тези части се комбинират и обработват от слуховата система.

Учените направили експерименти, като при стандартни тестове за проверка на слуха произнасяли думи в лявото и дясното ухо, които пациентите трябвало да повторят. При информация е с малък обем разликата между чутото с дясното и лявото ухо била малка. Но с усложняването на задачата се оказало, че сведенията се запомнят по-добре, ако са чути с дясното ухо.

Това изследване потвърждава по-старо проучване на екип от Калифорнийския университет. При опити с повече от 3000 деца, в ушите на които били поставени микроскопични апарати, чувствителни към вибрации, е установено, че има разлика в чуването на звуци още от раждането. Мембраната на лявото ухо вибрира активно, когато звучи музика, а на дясното реагира по-добре при човешка реч.