Природата е спретнала голяма несправедливост -тези части от тялото, които най-напред издават годините, най-трудно се тренират


Става дума за вътрешната страна на бедрата и предминшиците.

За да са в тонус мускулите им, трябва да започнете да ги натоварвате още преди видимите белези на възрастта да са се появили. След 45 години вече редовно включвайте упражнения за тях във всяка своя тренировка – поне 3 пъти в седмицата.

1. Клековете стягат
идеално бедрата. Но за да насочите натоварването към вътрешната им страна, трябва да ги изпълнявате с пръсти максимално встрани. Ако добавите и гири, ще работите едновременно за двете проблемни зони. Заемете максимално широка разкрачка, отпуснете се в клек до прави ъгли в коленете и изнесете ръце напред с длани на нивото на раменете. Задръжте така и последователно изнесете ръцете встрани, а след това нагоре. Изправете се и повторете. Изпълнете упражнението 15-20 пъти.

2. Легнете на дясната си страна и се подпрете на лакът

Сгънете левия крак и стъпете на пода зад дясното коляно. Вътрешният крак е опънат, а ходилото му е насочено напред. С лявата ръка вземете метален лост и подпрете края му върху дясното ходило. От това положение повдигнете крака максимално нагоре, като преодолявате тежестта на уреда. Задръжте в горната точка и върнете бавно обратно на пода. През цялото време ходилото е насочено напред, за да работите за вътрешната страна на бедрата. Направете по 2 серии от 10-15 повторения с всеки крак.

3. Застанете странично до облегалката на стабилен стол. Изнесете външния крак встрани и нагоре, като сгъвате коляното му и го докосвате с лакътя на едноименната ръка. Трябва да го повдигнете точно встрани и над нивото на талията. Изпълнете по 15-20 пъти с всеки крак.

4. Легнете по гръб, кръстът ви трябва да е допрян плътно на пода. Повдигнете краката перпендикулярно нагоре, а след това ги разтворете максимално встрани. Пръстите са в контрашпиц. Задръжте така и започнете да сгъвате крака в коленете, като събирате само ходилата едно към друго. Изпълнявайте ритмично в продължение на 1 минута, починете за кратко и направете още една серия.