Защо човек спи? Изследвания показаха, че добрият сън е нещо като ремонт на организма, при който се отстраняват дефекти във всички органи и системи


Той е и преработка на информация, форма на адаптация към тъмната част на денонощието и начин на възстановяване на имунитета и нормалното психическо състояние. Хората спят, за да се събудят здрави.

Как са го правили в миналото обаче?

През Средновековието е нямало спални. За спане е служело най-голямото помещение. Всеки е лягал на каменния под и си е правил постеля с каквото може. Завивал се е например с плаща си. Било е обичайно и да се спи и там, където се работи: перачката – до коритото, готвачът -до печката.

Навикът на хората да спят един връз друг и кой където свари се е задържал почти до XX век. Според описание на бита на бретон-ските селяни от XIX век цялото семейство и слугите спят в голям общ креват, като в него остава място и за гости. В книга от същия период авторът описва как да се направи постеля с ширина 3 метра, така че в нея да спят няколко души.

Същите са били навиците за спане и в къщите на благородниците. Искате единична стая? Чакайте до XIX-XX век. А дотогава се радвайте, ако си намерите местенце в общото ложе. В минералните курорти на Германия например през XVII в. „почиващите“ са се редили на опашка за спане.

Френските фразеологични речници от онова време пък включват изрази като „дърпаш одеялото към себе си“, „с теб е неудобно да се спи“, „мяташ се насън“ и др.

Имало е и правила. Ето какъв е редът за нощуване в голямо ирландско семейство

Най-далече от вратата до стената на стаята ляга най-голямата дъщеря, а след нея останалите момичета. В средата на постелята са майката и бащата, а от него нататък – синовете. В самия край лягат гостите.

В домовете на помешчиците в Русия, които са били пълни с домочадие, също се е спяло както дойде и хората са се прескачали един друг.