Изследователи от САЩ и Индия са установили, че замърсяването на въздуха принуждава хората да извършват престъпления и измами


Учените предполагат, че това откритие трябва да е аларма. Както знаете, нивото на мръсния въздух се увеличава с всеки изминал ден.

Експертите са анализирали данни за 9360 града в САЩ в продължение на 9 години. Изследователите установяват, че в градовете със силно замърсен въздух престъпността е била по-висока. В допълнение, учените направиха редица експерименти. Един от тях оцени нагласата на участниците да използват неетични стратегии за преговори.

Доброволците бяха помолени да пишат за живота в района с мръсен или чист въздух. Учените открили, че хората, които пишат за живота в замърсената зона, са по-склонни да се държат неетично и изразяват повече загриженост от тези, които пишат, че живеят в район с чист въздух.

В друг експеримент, на 256 участници са показали снимка на градска среда с и без замърсяване. На доброволците беше предложено да си представят, че живеят на това място и да размишляват върху чувствата си. След това участниците изпълниха задача на компютъра. За всеки правилен отговор те могат да спечелят 50 цента.

На доброволците е казано: компютърът се разби и можете да видите правилния отговор, ако поставите курсора на определено място. Участниците бяха помолени да не правят това. Специалисти наблюдаваха колко пъти доброволците въпреки забраната, са погледнали тайно какъв е отговора. Участниците, които са представили, че живеят в замърсен район, го правят по-често