Как храната влияе на здравето? Всички знаем, че храната може да лекува, но най-вече може да разболява, ако не се употребява правилно


Китайската медицина отделя голямо внимание не само на това каква е храната, но и какъв е начина, по който е обработена. Значение има дори и сезона, през който се употребява.

Ето как трябва да консумираме храната, за да я превърнем в лекарство.

Приема се, че храните са топли и студени, съответно ян и ин. Като мине през огъня, храната от ин става ян.

Пърженето вкарва най-много горещина в храните. Затова китайците пържат съвсем кратко храната, само колкото да променят характера й, но да запазят ензимите и витамините.

Термично обработената храна се усвоява по-лесно. За китайците храносмилателната система е пещ, от-където идва хранителният огън. Когато в нея влязат много студени, сурови и течни храни, те „гасят пещта“. Това забавя храносмилането, коремът се подува, появяват се газове. През пролетта е активен първоелементът дърво, който съответства на жлъчка и черен дроб (съответни на природен фактор вятър). Той може да донесе простуда. Това обяснява защо напролет има толкова настинки. Активират се и болестите на „вътрешния вятър“, предизвикани от сприхавост и гняв. Те увреждат черния дроб и жлъчката. Чести са и „ветровите болести“, тъй като вятърът поражда бързо преходни симптоми, болки и спазми. Може да се появят и стенокардия, хипертония, мигрена.